osam-logo

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

  • ĐIỀU 1: TỔNG QUAN

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung này (“Thỏa thuận”) được lập bởi các bên tham gia là Công ty TNHH Quốc Tế OSAM (Gọi tắt là OSAM) và Quý khách, có hiệu lực từ ngày Quý khách sử dụng website này. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách sử dụng website cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua website này, và bổ sung cho (không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể.

Cho dù Quý khách chỉ đơn giản là duyệt hay sử dụng website này hay mua các Dịch vụ, việc sử dụng website này và việc chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Quý khách đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này cũng như các chính sách và các thỏa thuận về sản phẩm được áp dụng kèm theo được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Với quyết định riêng và tuyệt đối của mình, OSAM có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách cũng như các điểm nhất trí đi kèm vào bất cứ lúc nào, những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng lên website này.  Việc Quý khách sử dụng website này hay các Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối.  Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng website này hay các Dịch vụ trên website này.

  • ĐIỀU 2: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

“OSAM”, “myhosting.io”, “Chúng tôi”, “Bên B”: Là Công ty TNHH Quốc Tế OSAM

“Bạn”, “Quý khách”, “Khách hàng”, “Người sử dụng”, “Bên A”: Là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

  • ĐIỀU 3:  QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG (Bên A)

– Bên A có trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.
– Bên A tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có), bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá.

  • ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA OSAM (Bên B)

– Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất dữ liệu trên cloud server.
– Bên B không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành và phần mềm trái phép mà Bên A sử dụng trên cloud server.

  • ĐIỀU 5: QUI ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG CLOUD SERVER

5.1. Chúng tôi (OSAM) không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ bất kì ai gửi đến cloud server và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên cloud server.

5.2. Người sử dụng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu trên server.

5.3. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng Cloud Server của mình vào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt trong những trường hợp sau:
5.3.1. Không dùng máy chủ hay dịch vụ lưu trữ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam và Quốc tế , đặc biệt về vấn đề bản quyền hệ điều hành, phần mềm, ca khúc… Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên máy chủ  hay dịch vụ lưu trữ của mình.
5.3.2. Người sử dụng không được gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:
a. Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, thông tin trộm cắp… hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
b. Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
5.3.3. Người sử dụng không được gửi các hình thức bulk email, spam email mang mục đích phá hoại từ cloud server hay mạng của chúng tôi và không được khuyến khích một site nào đó được đặt trên server sử dụng bulk email, spam mail.
5.3.4. Người sử dụng không được sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn máy chủ, gây cạn kiệt tài nguyên, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ của máy chủ. Hoặc sử dụng tài nguyên vượt quá mức tài nguyên cho phép của gói dịch vụ, do chúng tôi qui định.

5.4. Người sử dụng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của bạn và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

5.5. Người sử dụng tuân thủ các thủ tục mà chúng tôi đưa ra và sẽ không được dùng cloud server vào những mục đích có thể gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác của chúng tôi.

5.6. Bất kì việc truy cập đến những mạng khác được liên kết với mạng chúng tôi đều phải tuân theo các luật tương ứng của các mạng đó.

5.7. Trong khi chúng tôi dùng các biện pháp có thể và nỗ lực nhằm bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu và an toàn cho cloud server, chúng tôi không đảm bảo trong trường hợp cloud server bị phá hoại từ những người dùng bất hợp pháp hay các hacker cũng như không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp mất mát dữ liệu.

  • ĐIỀU 6: QUI DỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Qui định về bảo mật thông tin: Click để xem tại đây